Captures d’écran iPhone

Captures d’écran iPad

Description

Denna app är utgiven av Svenska Akademien och innehåller den andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Liksom den första upplagan från 2009 är denna andra upplaga utarbetad vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Den andra upplagan av SO, som innehåller närmare 65 000 uppslagsord, erbjuder sina användare en ingående beskrivning av ett urval av ord i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på de förtecknade ordens betydelse/r och användning i kombination med historiska uppgifter. I första hand vänder sig ordboken till personer med svenska som modersmål och inlärare av svenska på avancerad nivå.
I ordboksartiklarna finner man bl.a. följande typer av upplysningar om uppslagsorden:
- stavning
- böjning
- ordklass
- uttal
- betydelsebeskrivning
- formell kommentar
- stilnivå och bruklighet
- betydelserelationer
- kollokationer
- konstruktioner
- språkexempel
- idiom
- ordhistoria
- verbalsubstantiv
- sentenser.
Appen är utvecklad av Wang.se i samarbete med forskargruppen vid Göteborgs universitet.

Nouveautés de la version 2.0.3

Den andra upplagan av SO, som innehåller närmare 65 000 uppslagsord, erbjuder sina användare en ingåen­de be­skriv­ning av ett urval av ord i mo­dern svens­ka. Tyngdpunkten ligger på de förtecknade or­dens be­ty­del­se/r och använd­ning i kom­bi­na­tion med hi­sto­ris­ka upp­gif­ter. I förs­ta hand vänder sig ordboken till per­so­ner med svens­ka som mo­dersmål och inlära­re av svenska på avan­ce­rad nivå.
Denna version åtgärdar ett fel där markering av text inte syntes.

Vendeur

Informations

Version

2.0.3

Taille

259,1 MB

Game Center

Non

VPP Device Licensing

Oui

Classement

Classification : 4+

Compatibilité

iOS 12.0 ou plus récent

Appareils

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération), iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone SEThirdGen, iPad (5e génération) Wi-Fi, iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (6e génération) Wi-Fi, iPad (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro, iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro (9,7 pouces), iPad Pro (9,7 pouces) (Cellular), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (10,5 pouces), iPad Pro (10,5 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (11 pouces), iPad Pro (11 pouces) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air, iPad Air (Cellular), iPad Air 2, iPad Air 2 (Cellular), iPad Air (3e génération), iPad Air (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini Retina, iPad mini Retina (Cellular), iPad mini 3, iPad mini 3 (Cellular), iPad mini 4, iPad mini 4 (Cellular), iPad mini (5e génération), iPad mini (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (7e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (2e génération), iPad Pro 11 pouces (2e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (4e génération), iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (4e génération) (Wi-Fi), iPad Air (4e génération) (Wi-Fi + Cellular), iPad (8e génération) Wi-Fi, iPad (8e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad (9e génération), iPad (9e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (6e génération), iPad mini (6e génération) Wi-Fi + Cellular, iPad AirFifthGen, iPad AirFifthGenCellular, iPod touch (6e génération), iPod touch (7e génération)

Langues

Notes

Toutes les versions

Pas de note

Avis des utilisateurs

Pas d'entrée