Description

Bijbelstudie
Een Engelstalige hymn met als titel "Tell me the old, old story", bezingt in vier coupletten de waarde van de heerlijke Woorden Gods. "Vertel mij steeds hetzelfde, doe dat overal en vaak, want ik vergeet het zo snel", klinkt het lied.
De oude boodschap van Genade, die vertelt over de fantastische Weg, waardoor de natuurlijke mens wedergeboren wordt tot nieuw en onvergankelijk leven, is nog net zo krachtig als op het moment dat deze voor ons zo waardevolle woorden voor het eerst uitgesproken werden. Ons rest niets anders dan het volledig aanvaarden van deze boodschap. Niet eenmalig, maar elke dag.
Dit boek van Bijbelleraar Ab Klein Haneveld is in basis al vele jaren beschikbaar. De oorspronkelijk vijf losse brochures zijn voor deze gelegenheid gebundeld tot een boekwerk dat een perfecte uitleg geeft over de talrijke aspecten van wedergeboorte als onderdeel van Gods Plan. De schrijver laat de Bijbel spreken over het hoe en waarom van wedergeboorte inzake de totale schepping, de individuele mens en het volk Israël. Samen met een heldere uitleg over de "bedelingen" wordt de lezer daarmee een solide basis geboden voor Bijbelstudie. 
De ervaring van de uitgever is dat échte Bijbelstudie in afhankelijkheid van, én in geloof in Jezus Christus, weldadig is voor een gelovige. Het is evenzo de persoonlijke ervaring dat zonder de juiste kennis over wedergeboorte en Gods in bedelingen onderverdeelde plan, Bijbelstudie onmogelijk is. Met deze wetenschap bevelen wij deze "old, old story" dan ook van harte aan.

Notes

Moyenne

Pas de note

Avis des utilisateurs

Pas d'entrée